magyar  slovensky

Ügyvédi irodánkról

Jogi képviselet teljeskörű ellátása mind peres, mind nemperes ügyszakban

Cégjog

dsc_0138.jpg

 • cégbejegyzés
 • cégeljárás
 • változásbejegyzés

Polgári jog

 • kártérítés
 • jogi képviselet a hagyatéki eljárás során
 • ingatlanjog
 • adásvétel, ajándék, bérlet, haszonbérlet
 • végrendelet, öröklési jog

Ingatlanjog 

 • adásvételi, ajándékozási, csereszerződések, szolgalom – haszonélvezeti jog létrehozásáról szóló szerződések, zálogjogi szerződések, társtulajdon megszüntetéséről ill. felosztásáról szóló szerződések megírása
 • tulajdonjogi telekrendezés

Követelések behajtása

 • jogi képviselet a bírósági, felszámolási és a végrehajtási eljárásban
 • kintlévőségkezelés
 • fizetési felszólítás
 • fizetési meghagyás

Családjog

 • házassági vagyonjog
 • házassági bontóper
 • gyermektartás
 • gyermekelhelyezés

Munkajog

 • munkaviszony megszüntetés
 • munkaszerződés
 • munkáltatóval szembeni igényérvényesítés

Szolgáltatásaink

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Mayer Imre egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ezen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK Szabályzatban foglaltakra figyelemmel készült.