magyar  slovensky

Jogi nyilatkozat

A honlappal kapcsolatban dr. Mayer Imre ügyvéd minden jogot fenntart.

Jelen portálon elhelyezett közlések a honlapot látogató személyek előzetes tájékoztatását szolgálják, az Ügyvédi Iroda részéről nem tekinthető végleges szerződéses ajánlatnak illetőleg jogi tanácsadásnak. A honlap egyes részeinek jogi tartalmú tájékoztatása nem helyettesíti az ügyvéd személyes közreműködését. Korrekt jogi felvilágosítás és tanácsadás nyújtására kizárólag a tényállás pontos ismeretében az esetlegesen rendelkezésre álló okiratok áttanulmányozását követően az Ügyvédi Irodában személyesen van lehetőség. 

A fenntartó igyekszik a honlap tartalmának naprakész frissítésére, azonban a honlapon szereplő közlemények pontosságát nem garantálja, ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Úgyszintén a honlapon feltüntetett és közvetlenül linkelhető harmadik személyek fenntartásában álló honlapok tartalmáért sem terheli felelősség.

Szolgáltatásaink

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Mayer Imre egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ezen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK Szabályzatban foglaltakra figyelemmel készült.