magyar  slovensky

dr. Mayer Imre ügyvéd

Képzettség és gyakorlat:

 • 2008 jogi diploma megszerzése a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

 • 2009-2013 között ügyvédjelölt a győri székhelyű dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Irodában.

 • 2013. novemberében a jogi szakvizsgák befejezését követően kezdte meg egyéni ügyvédi tevékenységét, a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara tagja és a MÜBSE-nél rendelkezik ügyvédi felelősségbiztosítással.

Szakterületek:

 • A klasszikus ügyvédi okirat szerkesztési feladatok mellett (pl.: adásvételi-, kölcsön-, tartási-, öröklési-, vállalkozási-, megbízási szerződések és az egyéni igényeknek megfelelő atipikus szerződések és nyilatkozatok) hatékonyan látja el az ügyfelek jogi képviseletét a polgári nemperes, peres illetőleg választott bíróságok előtti eljárásokban és az ezeket megelőző peren kívüli egyeztető tárgyalásokon. Munkatársak
 • A családjog területén belül házassági-, a szülői felügyelettel és gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perekben történő jogi képviselet ellátása, a házassági vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódó megállapodások elkészítése és ellenjegyzése.

 • Szomszédjogi-, birtoklással és birtokvédelemmel kapcsolatos illetőleg tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatos eljárásokban való képviselet.

 • Társasági jogban cégalapítási, és cégmódosításhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárások komplett lebonyolítása. 
 • Követelések behajtásában és kezelésében való hatékony közreműködés fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése.

 • Végrehajtási eljárásokban mind az adósok, mind a végrehajtást kérők jogainak érvényre juttatásában történő segítségnyújtás.

 • Társasházakkal kapcsolatban felmerülő jogviták kezelése.

 • Védői képviselet a büntető és szabálysértési eljárásokban, mind kirendelés mind meghatalmazás útján. 

Szolgáltatásaink

Ezt a honlapot a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Mayer Imre egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ezen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008 (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999 (III.22.) MÜK Szabályzatban foglaltakra figyelemmel készült.