magyar  slovensky

Likvidácia spoločností v Maďarsku

V situácii, ak vaše podnikanie nebolo úspešné, ak nevykonáva dlhodobo žiadnu činnosť alebo ste sa rozhodli ukončiť podnikanie z iných dôvodov, prichádza ako riešenie do úvahy zrušenie spoločnosti. Dôvodom nevyhnutnosti výmazu spoločnosti z obchodného registra je fakt, že aj v prípade nevykonávania ekonomických aktivít je nutné si plniť zákonné povinnosti vo vzťahu k orgánom štátnej správy (podávanie listín na zrušenie spoločností, podanie žiadosť o vymazanie z maďarského obchodného registra, podanie daňových priznaní, vedenie účtovných výkazov). Tento proces si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v súčinnosti s úradmi a so súdom, pri ktorých konaniach budete potrebovať advokáta. Zabezpečíme Vám po slovensky hovoriaceho advokáta  a komplexné právne poradenstvo, vypracovanie listín aj v slovenskom jazyku.

Prečo si vybrať naše služby:

  • Bezplatná úvodná konzultácia
  • Zmluvná garancia výmazu spoločnosti z obchodného registra
  • Poskytujeme služby v rámci celej MR
  • Listiny pripravuje advokát hovoriac aj po slovensky
  • komplexné právne poradenstvo, vypracovanie listín aj v slovenskom jazyku.