magyar  slovensky

Dr. Imre Mayer

 

foolddekor.jpg

Naša Advokátska kancelária je prvou svojho druhu v Maďarsku, ktorá poskytuje právne služby svojim Klientom v slovenskom jazyku, bez potreby tlmočníckych služieb. Zakladateľ Advokátskej kancelárie, Dr. Imre Mayer pracuje ku dnešnému dňu ako slovenský štátny občan v Maďarsku, v meste Komárom; denno-denne zastupuje svojich Klientov a poskytuje im právne poradenstvo pri ich právnej agende. 

Advokátska kancelária  je pripravená poskytnúť právne poradenstvo spoločnostiam alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať svoje obchodné aktivity v rozvíjajúcej sa trhovej ekonomike Maďarskej republiky.

Klientom našej Advokátskej kancelárie poskytujeme komplexné právne poradenstvo, avšak v rámci našej právnej praxe sa zaoberáme primárne správou pohľadávok a vykonávaním všetkých úkonov spojených s vymáhaním pohľadávok, ako aj právnym poradenstvom pri kúpe a predaji nehnuteľností, a to od prvotných rokovaní so zmluvnými stranami, cez prípravu prevodovej dokumentácie, až po úkony pred katastrom nehnuteľností.

V oblasti prepravy pravidelne poskytujeme právne služby medzinárodným ako aj národným prepravným spoločnostiam, a to ako pri mimosúdnom, tak aj pri predsúdnom vysporiadaní vzájomných záväzkov, taktiež pri správe pohľadávok a v poistných veciach.
Odbornými znalosťami disponujeme aj v oblasti práva obchodných spoločností, pri príprave zakladateľských dokumentov obchodných spoločností, pri príprave podkladov k zmenám v obchodných spoločnostiach – vrátane elektronických podaní.

Firemným Klientom našej advokátskej kancelárie sa snažíme poskytovať komplexné právne poradenstvo, a to jednak vrámci práva obchodných spoločností, popri zastupovaní v obchodných sporoch aj pri mimosúdnom a predsúdnom vysporiadaní záväzkov, tak aj vrámci, v dnešnej dobe tak „populárneho“ vymáhania pohľadávok. Vrámci správy pohľadávok poskytujeme okrem už uvedeného taktiež právne služby v exekučných a konkurzných konaniach.

Advokátska kancelária  je  pripravená poskytovať svojim klientom služby v slovenskom, maďarskom,  anglickom a nemeckom jazyku. 

Dr. Imre Mayer
advokát