magyar  slovensky

Vymáhanie pohľadávok v Maďarsku

Ocitli ste sa v nepríjemnej situácii veriteľa, ktorému dlžník nesplatil dlh? Vymáhanie pohľadávok je jednou z najvyhľadávanejších našich služieb. Zameriavame sa na spotrebiteľské a iné pohľadávky fyzických osôb a taktiež na vymáhanie dlhov smerujúcich k právnických osobám. Na základe analýzy dlhu/pohľadávky zvolíme najefektívnejšiu stratégiu pre reálne vymoženie pohľadávky. Potrebné budú dokumenty týkajúce sa pohľadávky. Najmä: zmluvy, objednávky, faktúry prípadne iné dokumenty súvisiace s pohľadávkou. Uvedené doklady slúžia nielen ako dôkaz existencie pohľadávky, ale sú aj podkladmi pre efektívnu prácu s existujúcou pohľadávkou.

Prečo si vybrať naše služby:       

  • Poskytujeme služby v rámci celej MR
  • Listiny, návrhy, pripravuje advokát hovoriac aj po slovensky
  • Komplexné právne poradenstvo, vypracovanie listín aj v slovenskom jazyku
  • Vyberáme optimálne riešenie a vymáhame iba pohľadávky, ktoré sú reálne vymožiteľné.
  • O postupoch, stave pohľadávky a aktuálnych informáciách klienta bezodkladne informujeme.