magyar  slovensky

Podnikanie v Maďarsku – ako založiť s.r.o. ( k.f.t. )

Podnikateľské prostredie Maďarskej republiky v súčasnosti láka nielen výhodnými daňovými sadzbami, ale aj rýchlym a nenáročným procesom založenia. Na založenie s.r.o. ( k.f.t.) vám v Maďarsku stačí zvoliť predmet podnikania, obchodné meno a sídlo spoločnosti. Nebudete potrebovať výpis z registra trestov ani podstupovať zdĺhavý proces registrácie DPH. Na strane druhej je nutné celú vec spisovať pod dohľadom advokáta. Podnikanie v Maďarsku ponúka do obratu 500.000.000 HUF (zhruba 1.600.000 EUR) zníženú sadzbu dane vo výške 10%. Registrácia DPH je v ideálnych prípadoch hotová do 24 hodín. Založenie s.r.o. v Maďarsku (k.f.t.) ponúka pozitíva aj v oblasti odvodového zaťaženia.

V prvom rade sa musíme rozhodnúť, kto bude majiteľom spoločnosti, ktorú sa chystáme založiť, jej konateľom a aký bude predmet podnikania spoločnosti. 

Už pri majiteľovi sa nastoľuje otázka dôležitá z daňového hľadiska, ktorú musíme dôkladne zvážiť. Ak bude majiteľom maďarskej spoločnosti zahraničná súkromná osoba, pri platení daní z dividend zaplatí súkromná osoba 16%, oproti tomu, ak bude majiteľom maďarskej spoločnosti právnická osoba (zahraničná spoločnosť , napr. slovenská s.r.o.), daň z dividend je 0 %.  

Pozornosť treba venovať aj osobe konateľa, pretože ak je konateľ  v zamestnaneckom právnom vzťahu v inej členskej krajine EÚ a v tejto krajine platí sociálne a zdravotné poistenie, v Maďarsku už nemusí platiť odvody (potvrdenie vydáva Slovenská poisťovňa, k založeniu spoločnosti toto potvrdenie potrebné nie je, preukázať sa ním je potrebné iba v prípade daňovej kontroly).

Pri predmete podnikania by som rád upozornil na skutočnosť, že je potrebné špecifikovať ho oveľa presnejšie ako na Slovensku. Napr. nestačí iba určiť veľkoobchod a maloobchod, vo výpise z obchodného registra musí  byť presne zadefinované obchodovanie o aký druh tovaru sa jedná.

Najrozšírenejší spôsob podnikania je Kft. (zodpovedá slovenským s.r.o.). K založeniu spoločnosti je potrebné základné imanie 3.000 000,- Ft (cca. 10.000,-€), čo nemusí byť zaplatené na bankový účet.

Postup založenia spoločnosti a vyžiadanie si IČ DPH je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako na Slovensku. Zakladateľské listiny sa môžu podpisovať iba pred advokátom. Všetky potrebné údaje sa dajú k dispozícii právnikovi (názov spoločnosti, sídlo, základné imanie, majitelia, konatelia, predmet podnikania). Nie je potrebný ani Výpis z registra trestov. 

Po podpísaní zakladateľských listín je spoločnosť behom niekoľkých dní zapísaná v obchodnom registri. Nie je potrebné vybavenie najskôr živnostenského listu ako na Slovensku, všetko vybavuje právnik na obchodnom registri elektronickou cestou.

Už počas zakladania spoločností musíme podať vyhlásenia o daňových otázkach, tieto odporúčame vopred konzultovať s daňovým poradcom alebo účtovníkom.

Napríklad už priamo pri založení spoločnosti môžeme požiadať o pridelenie IČ DPH, bez akýchkoľvek ďalších žiadostí a byrokracie. IČ DPH bude pridelené behom niekoľkých dní, spolu so zápisom spoločnosti, a spoločnosť môže začať rovno podnikať ako platca DPH. 

Prečo využiť naše služby a založiť firmu na “kľúč”:

  • Listiny pripravuje advokát
  • Založenie spoločnosti s.r.o. zmluvne garantujeme
  • Zabezpečíme vám účtovníctvo
  • Poskytneme vám registračné sídlo
  • Vykonáme zmeny v Obchodnom registri v Maďarsku
  • Neobmedzený počet voľných živností