magyar  slovensky

Zmena v registri v Maďarsku

Počas existencie spoločnosti v podnikaní dochádza často krát k rôznym zmenám. Či už je to zmena sídla spoločnosti, vymenovanie nového konateľa, ohlásenie novej živnosti či zmena obchodného mena je potrebné takúto udalosť zaznamenať aj v maďarskom Obchodnom registri. Tento proces si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v súčinnosti s úradmi a so súdom, pri ktorých konaniach budete potrebovať advokáta. Zabezpečíme Vám po slovensky hovoriaceho advokáta  a komplexné právne poradenstvo, vypracovanie listín aj v slovenskom jazyku.