magyar  slovensky

Virtuálne sídlo v Maďarsku

Virtuálne sídlo spoločnosti je určené pre podnikateľov – začínajúcich aj dlhodobo prosperujúcich – ktorí na výkon svojej činnosti a kvôli bližšiemu kontaktu so zákazníkom, potrebujú využívať priestory a služby takejto virtuálnej kancelárie.

Virtuálna kancelária – výhody:

  • sídlo firmy v prestížnej lokalite
  • nízke náklady na prenájom priestorov
  • preberanie pošty
  • notifikácia o doručených zásielkach (v prípade potreby ich preposielanie na Vami udanú adresu)
  • vlastné telefónne číslo (prípadne fax)
  • využitie zasadacej miestnosti s možnosťou pripojenia na internet a občerstvením

Pre koho je virtuálne sídlo určené?

Virtuálne sídlo je určené pre podnikateľov, ktorí ju potrebujú pri novovznikajúcej firme zapísať do obchodného registra. Mnoho začínajúcich podnikateľov nemá dostatočné finančné prostriedky na prenájom kancelárskych priestorov. Ďalšia časť podnikateľov svoju každodennú činnosť vykonáva mimo kancelárie, čiže okrem základných administratívnych činností, takéto priestory nevyužívajú.

Táto služba je vhodná aj pre tuzemských i zahraničných podnikateľov, ktorí plánujú svoje podnikateľské zámery a ciele rozšíriť do iných lokalít a miest, alebo chcú expandovať na zahraničné trhy. Virtuálne kancelárie Vám v takýchto prípadoch poskytnú ideálne riešenie pre správu poštovej agendy a stým spojených administratívnych vecí. S virtuálnou kanceláriou nestratíte žiadnych lokálnych zákazníkov, vďaka prestížnym adresám, ktoré Vám ponúkame.

Samozrejmosťou, je prenájom zasadacích miestností, v ktorých môžete uskutočňovať diskrétne rokovanie so svojimi obchodnými partnermi.