magyar  slovensky

Právne poradenstvo - slovenský advokát v Maďarsku

Naša Advokátska kancelária je prvou svojho druhu v Maďarsku, ktorá poskytuje právne služby svojim Klientom v slovenskom jazyku, bez potreby tlmočníckych služieb. Zakladateľ Advokátskej kancelárie, Dr. Imre Mayer pracuje ku dnešnému dňu ako slovenský štátny občan v Maďarsku, v meste Komárom; denno-denne zastupuje svojich Klientov a poskytuje im právne poradenstvo pri ich právnej agende. 
Cieľovou skupinou našej Advokátskej kancelárie sú teda v prvom rade tí, po slovensky hovoriaci Klienti, ktorí majú v súvislosti so svojou činnosťou záujem o právne služby, a to najmä v oblasti: